Wentylacja grawitacyjna czy mechaniczna?

wentylacjaW każdym domu musi być wentylacja. Dzięki niej są rozcieńczane i usuwane zanieczyszczenia powietrza – produkty pocenia się, gotowania, oddychania, mikroorganizmy, impregnaty i rozpuszczalniki wydzielające się z materiałów budowlanych i elementów wyposażenia wnętrz. W miejsce usuwanego zanieczyszczonego powietrza dostarczane jest świeże, a w nim tlen potrzebny do oddychania.

W przypadku wentylacji grawitacyjnej podczas zimy efektem ubocznym jest napływanie do pomieszczeń chłodnego powietrza. A do ich ogrzania potrzebne jest sporo energii, która kosztuje. Rozwiązanie tego problemu przez ograniczenie dopływu świeżego powietrza jest przyczyną zawilgocenia ścian domu i problemów ze zdrowiem mieszkańców. Dlatego warto zdecydować się na inny system wentylacji – mechaniczną z odzyskiem ciepła. Sprawną wymianę powietrza w każdych warunkach pogodowych i redukcję strat ciepła na wentylację zapewnia system wentylacji mechanicznej z urządzeniem do odzysku ciepła z wywiewanego powietrza – rekuperatorem. Nie są potrzebne nawiewniki w ścianach i oknach. Wręcz przeciwnie – dom powinien być jak najlepiej uszczelniony, aby zimne powietrze nie dostawało się do niego bezpośrednio z zewnątrz. Jedyną drogą do wnętrza dla świeżego powietrza powinien być przewód, którym zasysa go rekuperator. Z niego potrzebne jest rozprowadzenie przewodów umożliwiających doprowadzenie go do wszystkich pomieszczeń. Powietrze usuwane jest, tak jak w systemie wentylacji grawitacyjnej, jednak nie przez pionowe przewody wentylacyjne w kominach. Najpierw powietrze dopływa przewodami do rekuperatora, w którym dochodzi do odzysku ciepła, a z niego jednym wspólnym przewodem usuwane jest na zewnątrz przez wyrzutnie dachową lub ścienną. Wentylacja Wrocław to już przeżytek.

Dla każdego kto chce oszczędzać, a przy okazji w zimie nie mieć strat ciepła powinien zainwestować w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.